Welkom

Al Amana is een basisschool op islamitische grondslag en valt onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de Stichting Ede voor Islamitisch Onderwijs en Opvoeding.

Onze school bestaat uit twee locaties. De leerlingen komen o.a uit Ede, Veenendaal en Rhenen. Beide scholen zijn gesitueerd in de wijk Veldhuizen.

"Elke leerling telt"

Hadieth van de maand

De reden achter het vasten op Ashura

“De Profeet kwam naar Medina en zag de joden vasten op de dag van Ashura. Hij vroeg hen erover. Zij antwoordden: “Dit is een goede dag, (dit is) de dag waarop Allah de kinderen van Israel van hun vijand (Firaun) gered heeft en Musa vastte op deze dag.” De Profeet zei: “Wij zijn dichter bij Musa dan jullie.” Dus de Profeet vastte op deze dag en hij spoorde aan om te vasten (op deze dag).”

Deze hadith over de reden achter het vasten op Ashura is overgeleverd door Ibn Abbaas (moge Allah tevreden met hem zijn) van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) en staat vermeld in Bukharie.

Dua van de week

Dua wanneer je in de spiegel kijkt;

اَلَّهُمَّ كَماَ حَسَّنْتَ خَلْقيِ فَحَسَّنْ خُلْقيِ

Uitspraak:
Allahoemma kamaa hassanta galqie fa hassin goeloeqi.

Betekenis:
O Allah, U heeft mij een mooi uiterlijk gegeven, maakt U mijn karakter ook zo mooi.

Kalender

Basisschool Al Amana | Goudenstein 9 | 6714 DA Ede | T. 0318-634293 | e-mail