_O3A4829 copy_O3A4829 copy
_O3A4796 copy_O3A4796 copy

“Elke leerling telt”

Wij zien elk kind als een uniek schepsel van Allah. Daardoor is ieder kind een individu en vraagt om een eigen en persoonlijke benadering. Het is vanuit deze gedachte dat we trachten het onderwijs zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de mogelijkheden en de ontwikkeling van het kind.

In ons onderwijs gaan wij ervan uit dat Allah ons heeft geschapen om Hem te dienen en om goede mensen te zijn. Ouders vertrouwen hun kinderen aan onze zorg toe in de hoop en verwachting dat het onderwijs zoveel mogelijk zal aansluiten bij de algemeen islamitische opvoeding zoals deze vanuit de islamitische bronnen wordt voorgestaan.

Onderwijs op Islamitische grondslag:

Het doel van de school is om ouders de mogelijkheid te bieden hun kinderen onderwijs te laten volgen op een basisschool op islamitische grondslag. Deze doelstelling houdt in dat wij:

  • kinderen voorbereiden op een plaats in de maatschappij, waarbij zij evenveel kans maken als elk ander kind;
  • kinderen islamitische waarden en normen meegeven zodat zij sterk in hun schoenen staan in deze samenleving;
  • met ouders samenwerken om de opvoeding van thuis op school voort te zetten.

Islamitische identiteit:

De kern van de identiteit is dat de kinderen opgroeien tot volwassenen die een goede relatie hebben met Allah en met hun omgeving. Dit houdt in dat ze hun leven inrichten volgens de waarden, normen en regels van de Islam, rekening houdend met de maatschappij waarin wij leven.

Wij stellen op basis van het Islamitische mensbeeld de onderstaande vier kernwaarden vast.

  • Respect
  • Rechtvaardigheid
  • Bewogenheid
  • Moed 

Betrokkenheid:

De verantwoordelijkheid voor de realisering van de genoemde doelstellingen en uitgangspunten ligt bij het bestuur, maar is alleen maar waar te maken met de volledige inzet van alle betrokkenen m.n. ouders en het team van de school.

Koran en Soenna:

Het uitgangspunt van onze school vormt de Koran en de Soenna als grondslag voor haar handelen. Dit houdt in dat wij er van uit gaan dat Allah ons geschapen heeft om hem te dienen. De Koran zorgt er voor dat de mensen naar het rechte pad geleid worden. De profeet Mohammed (VZMH) heeft ons laten zien hoe we de openbaring moeten praktiseren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basisschool Al Amana | Goudenstein 9 | 6714 DA Ede | T. 0318-634293 | e-mail