De MR

De Medezeggenschapsraad, kortweg MR, vertegenwoordigt alle ouders van de school. In de MR zijn ouders én leerkrachten vertegenwoordigd. De MR bespreekt en adviseert bij het vaststellen of wijzigen van schoolbeleid; in een aantal gevallen heeft de MR instemmings-informatierecht, in andere adviesbevoegdheid. De MR vergadert meerdere malen per jaar

Elke school heeft bij de wet verplicht een medezeggenschapsraad.

Verschillende onderwerpen worden besproken in de MR. We hebben het over zaken als de begroting, vakantierooster, onderwijskundig beleid, hoogte ouderbijdrage, arbeidsomstandigheden en dergelijke.

De MR heeft verschillende rechten:

  • Het informatierecht.
  • Instemmingsrecht
  • Adviesrecht.
  • Initiatiefrecht

 

 

 

Basisschool Al Amana | Goudenstein 9 | 6714 DA Ede | T. 0318-634293 | e-mail