Groep 3

In groep 3 gebruiken we de vernieuwde methode van Veilig Leren Lezen. Dit is een geïntegreerde taal- en leesmethode. De methode werkt met een aantal thema’s door het hele jaar heen. Binnen deze methode is er veel aandacht voor de mondelinge taalontwikkeling: spreken en luisteren, boekoriëntatie en woordenschat. Verder wordt er aandacht besteed aan het technisch lezen, spellen, begrijpend lezen en functioneel lezen- en schrijven. Deze leesmethode biedt veel mogelijkheden om rekening te houden met de verschillen tussen de leerlingen. Aan deze methode is een leerlingvolgsysteem gekoppeld. Tevens is er een schooltelevisie- serie die aansluit bij de kernen van Veilig Leren Lezen. Voor het rekenen wordt gewerkt met de methode Wereld in Getallen. De kinderen leren met rekenen het automatiseren tot en met 10, optellen en aftrekken tot en met 20 en de getallenlijn tot en met 20.

Naast de bovengenoemde vakgebieden krijgen de kinderen les in gymnastiek, verkeer, tekenen, handvaardigheid. In deze groep wordt er ook een begin gemaakt met het natuuronderwijs.

 Groep 4

In groep 4 worden de basisvaardigheden verder opgebouwd en verstevigd. De nadruk in deze groep ligt op het voortgezet technisch lezen, schrijven en spreken. De kinderen moeten nu praktische rekenprobleempjes kunnen oplossen. Aan het eind van deze groep moeten de kinderen kunnen optellen en aftrekken tot 100 met overschrijding van het tiental Ook leren ze de tafels van 1 tot en met 10. De tafels van 1,2,3,4,5,6 en 10 moeten aan het einde van het schooljaar geautomatiseerd zijn.

Door regelmatig te toetsen kan de leerkracht op tijd signaleren of de leerlingen de aangeboden stof beheersen. Is dit niet het geval dan kan het proces worden bijgestuurd.

 

 

Basisschool Al Amana | Goudenstein 9 | 6714 DA Ede | T. 0318-634293 | e-mail