Groep 7:

In de voorgaande schooljaren zijn de basisvaardigheden aangeboden. In groep 7 en 8 ligt de nadruk op het uitbreiden en toepassen van deze basisvaardigheden.

In groep 7 en 8 worden de kinderen voorbereid op het Voorgezet Onderwijs. Alles wat ze tot nu toe geleerd hebben, moeten ze toepassen. Ze leren teksten samenvatten, verhalen schrijven, rekenopdrachten uit de dagelijkse praktijk oplossen, hoe ze mappen en boeken moeten gebruiken etc.

In groep 7 worden de kinderen getest of zij klaar zijn voor groep 8. De kinderen die in deze toets laten merken nog veel hulp nodig te hebben, hebben dan nog 1 schooljaar in groep 8 om dingen bij te stellen, met behulp van de leerkracht en de ouders.

In februari wordt de cito-eindtoets afgenomen in groep 8. De uitslagen zijn hiervan bepalend voor de verwijzing naar het Voortgezet Onderwijs.

Engels:

Engelse lessen geven wij in de groepen 7 en 8. Hoewel het spreken van Engels een bijzonder belangrijk doel blijft, leggen wij ook een accent op de vaardigheden luisteren en lezen. Het luisteren gaat namelijk vooraf aan het spreken.

 

 

 

Basisschool Al Amana | Goudenstein 9 | 6714 DA Ede | T. 0318-634293 | e-mail