Opbrengstgericht werken:

De ontwikkeling van een leerling verloopt niet altijd vanzelf.  Het is erg belangrijk om goed inzicht te krijgen in het niveau van de leerling. Daarom hanteren wij de aanpak van “opbrengstgericht werken”.

Er is veel aandacht voor de signalering van leerproblemen, het diagnosticeren en het zoeken naar mogelijkheden om het kind in de groep extra ondersteuning te bieden.

Opbrengstgericht werken betekent dat onze school systematisch en doelgericht werkt met de beschikbare data (toetsresultaten en observaties) om de mogelijkheden van kinderen maximaal te benutten. Wij werken op dit moment met groepsplannen voor de vakgebieden rekenen, technisch lezen en begrijpend lezen. We werken daarbij vanuit de onderstaande visie:

  • Uitgangspunt is wat een kind wél kan en niet wat het niet kan. Ieder kind is een mens met heel veel mogelijkheden, ook al zijn er dingen die niet vanzelf gaan.
  • Extra ondersteuning wordt zoveel mogelijk in de groep gegeven door de eigen leerkracht.
  • Als er meer nodig is dan de extra zorg in de groep dan wordt dat altijd met de ouders van het kind besproken.
  • Als de situatie erom vraagt zetten we kennis en ondersteuning van anderen in als dat in het belang van het kind is.

Handelingsgericht werken_Pagina_2

 

 

 

 

 

Basisschool Al Amana | Goudenstein 9 | 6714 DA Ede | T. 0318-634293 | e-mail