_O3A4765 copy_O3A4765 copy
_O3A4743 copy_O3A4743 copy

De vreedzame school:

Op onze school gebruiken wij de methode “de Vreedzame school”.

Zie hieronder de nieuwsbrieven van de blokken.

nieuwsbrief blok_1 2016-2017

Mede om ons pedagogisch klimaat te verbeteren en in te zetten op de sociale vaardigheden van leerlingen, hebben we de methode De Vreedzame school ingevoerd.  In onze nieuwsbrieven wordt u geïnformeerd over de thema’s waar we in de groepen mee bezig zijn. De Vreedzame school houdt in dat iedereen binnen de school zich betrokken en verantwoordelijk voelt over het schoolgebeuren. Het accent ligt op een goede manier omgaan met elkaar, respect hebben voor elkaar en op een goede manier conflicten oplossen. 

Actief burgerschap:

Bij actief burgerschapsvorming staan drie domeinen centraal:

– democratie – kennis over de democratische rechtstaat en politieke besluitvorming; democratisch handelen en de maatschappelijke basiswaarden. O.a tijdens de groepsvergaderingen wordt hier aandacht aan besteed.

– participatie – kennis over de basiswaarden en mogelijkheden voor inspraak en vaardigheden en houdingen, die nodig zijn om op school en in de samenleving actief mee te kunnen doen.

– identiteit – verkennen van de eigen identiteit en die van anderen; voor welke (levensbeschouwelijke) waarden sta ik en hoe maak ik die waar?

Mediator:

Mediatoren bemiddelen bij conflicten tijdens de pauze. Ze zorgen ervoor dat de conflicterende partijen met elkaar in gesprek gaan en tot een oplossing komen van het conflict. De mediatoren zijn leerlingen uit groep 7 en 8. D.m.v een training, die wij zelf verzorgen, worden ze opgeleid tot mediator.

 

 

 

Basisschool Al Amana | Goudenstein 9 | 6714 DA Ede | T. 0318-634293 | e-mail