Zorg voor kinderen

Aandacht voor alle kinderen:

Kinderen ontwikkelen zich van nature. Ze zijn nieuwsgierig en willen steeds iets nieuws leren. Alle kinderen verdienen uiteraard aandacht, maar zeker diegenen die moeite hebben met het leren of die daar juist erg goed in zijn. Wij proberen de leerstof aan te bieden, die bij uw kind past om zo te komen tot een optimale ontwikkeling van uw kind.

Elk kind is uniek en verdient dan ook eigenlijk een eigen benadering. U begrijpt dat wij hieraan nooit in zijn geheel kunnen voldoen. Wij proberen zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van elk kind. D.m.v opbrengstgericht werken worden meerdere malen per jaar de specifieke onderwijsbehoeften van alle leerlingen in kaart gebracht. Op deze manier wordt er veel aandacht gegeven aan wat de leerling nodig heeft.

De zorg voor de kinderen op onze school is een gezamenlijke zorg van het team.

 Leerlingenbegeleiding in punten:

• elk kind krijgt extra hulp als de leerkracht dat nodig vindt (in overleg met de ouders)

• deze hulp wordt nader omschreven in een groepsplan. Het groepsplan komt tot stand door samenwerking tussen groepsleerkracht en intern begeleider. De intern begeleider heeft de speciale taak alle activiteiten, die te maken hebben met de begeleiding van leerlingen, te begeleiden en te ondersteunen, zodat de groepsleerkracht er nooit alleen voor staat.

• bij problemen wordt individuele hulp gegeven door de groepsleerkracht

• het is ook mogelijk externe hulp (deskundigheid) in te schakelen.

 

Basisschool Al Amana | Goudenstein 9 | 6714 DA Ede | T. 0318-634293 | e-mail